Bedre hverdag i hjemmetjenesten

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2005)

 

Med Arbeidstilsynets kampanje Rett Hjem fikk helsearbeiderne i hjemmetjenestene mulighet for å se på egen arbeidssituasjon. Færre belastningsskader og mindre sykefravær er målet på sikt.
Ved Hommelvik Bo og servicesenter i Malvik Kommune i Sør-Trøndelag var de rett og slett fornøyde med at Arbeidstilsynet kom og banket på døra ved kampanjestart for snart to år siden. – Vi var svært glade for at de skulle se på den hjemmebaserte omsorgen. At andre ser oss i kortene er helt ok, og innspill utenfra er bra, mener Aase Lenes, avdelingsleder for hjemmesykepleien. I perioden har de også flyttet inn i helt nytt bygg, hvor hjemmetjenesten er samlokalisert med aktivitetstilbud og rehabilitering. Her finnes også 26 nye omsorgsboliger og sju seniorleiligheter, hvor beboerne er brukere av hjemmetjenestene. – Å legge til rette for riktig arbeidsmiljø i et privat hjem er ikke enkelt. Det er mange hensyn som skal tas og vi skal respektere beboerens hjemmemiljø. Samtidig må vi også stille krav til vår egen arbeidssituasjon, sier sykepleier Torstein Hope, som også har ansvaret for hjelpemidler. – Vi er vel ikke flinke nok ennå heller. Vi tøyer nok strikken lengst mulig hvis beboer ikke ønsker endringer i hjemmet. Det blir gjerne en vond rygg før vi gjør noe med det. Det kommer av at vi ønsker å respektere brukernes ønsker så langt som råd er, påpeker Eva Sivertsen, som er virksomhetsleder i indre sone.

Aktiv loggføring
– Sammen med representanten fra arbeidstilsynet gikk vi gjennom alle arbeidsplassene og fikk en del pålegg som vi har jobbet med, forteller Eva Sivertsen, og fortsetter: – At vi fikk pålegg fra tilsynet var heller ikke noe nederlag. Vi fikk pålegg blant annen innen ergonomi og arbeidsteknikk, noe som vi har klart å forbedre. Vi har forandret på en del rutiner og har blant annet fått oss et eget «ombud» som har ansvaret for opplæring i arbeidsteknikk og vi har et system som sikrer at alle nyansatte får opplæring og fornyelse, sier Aase Lenes. – Vi har jobbet med å spesifisere vedtakene som sier hva hjemmehjelpen og hjemmesykepleien skal gjøre. Muntlige rutiner er blitt presisert og skrevet ned. Kampanjen har også satt i gang endringer utover påleggene fra Arbeidstilsynet. – Det siste året har vi bevisst gått inn for å bruke avviksloggen aktivt. Hver gang det skjer et avvik noteres det i loggen og hva som ble gjort for å rette på det. Dette tas så opp på morgenmøtene og vi ser på rutinene i forbindelse med den arbeidsoppgaven det gjaldt. Slik får vi bedre og sikrer rutiner på jobben vår, sier sykepleier Torstein Hope. – Å bruke en slik avvikslogg aktivt kan være vanskelig i starten fordi folk har en tendens til å se på det som angiveri, men vi har jobbet mye med holdningene og under trygge forhold og tillit både mellom avdelinger og ansatte har det fungert veldig bra, sier Lenes.

Endringer til lunsj
LivStamnes er hjelpepleier og har travle dager som alltid. – Men jeg føler ikke at tiden løper fra meg. Vi har lagt inn tid til kjøring og som en ny rutine omfordeler vi jobbene etter lunsj. Da samles alle hjelpepleierne med ledelsen og går gjennom lista. Kanskje er noen forsinket, kanskje har noen tid til overs. Deretter fordeles jobber på nytt og det er mulig å sette av tid til andre ting, som administrative oppgaver for dem som har ansvaret for det. Dette fungerer utmerket, påpeker hun.

Godt å bli gammel
Malvik kommune er for øvrig en god kommune å bli gammel i. – Vi har ingen ventelister i forbindelse med eldreomsorg, og det viser seg at folk flytter hit til kommunen nettopp på grunn av dette, sier Sivertsen. Solveig Jensen er en av dem som har flyttet fra Trondheim til Malvik på sine eldre dager. For litt over ett år siden flyttet hun inn i ny omsorgsleilighet i bo og servicesentret, og er en av mange brukere av hjemmesykepleien i Hommelvik. Tre ganger om dagen kommer de, og hun har slettes ikke noe å utsette på tilbudet. – Dere er alle tiders, sier hun med adresse Liv Stamnes som er blitt med på uventet besøk. Det fungerer bra, selv om jeg skulle ønske at de hadde tid til å prate litt mer, ja så ærlig er, sier Solveig, og ser spørrende opp på Liv. – Ja det føler også jeg, men utover å gjøre jobben vår, har vi dessverre ikke tid til å sitte ned å ta en kopp kaffe, innrømmer hun. Det skulle vi gjerne hatt, men så lenge alle får den hjelpen de har krav på og vi slipper å stresse med å rekke over alle, er vi fornøyde.

Ledelsen er også fornøyd.
– Det er mellom 50 og 60 personer som jobber her og sykefraværet er 11 prosent. Hvor mye som er arbeidsrelatert vet vi ikke. Men fraværet er sånn midt på treet i bransjen. – Vi har håp om at de endringene vi gjør vil gjøre utslag på sykefraværet, i tillegg til at vi får en bedre arbeidssituasjon for de ansatte, sier Aase Lenes. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies