Bedre helse i restaurantbransjen

Tekst:  Turid Børtnes (2006)

 

Ansatte i hotell- og restaurantbransjen her i landet har fått mye bedre helse etter at den nye røykeloven ble innført sommeren 2004. Det viser en undersøkelse utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).  

Forskere ved STAMI har kartlagt luftkvaliteten ved 13 serveringssteder før og etter inn­­­- føringen av røykeloven. Som en del av kartleggingen ble 93 ansatte ved de samme serveringsstedene undersøkt med måling av lungefunk­sjonen.

Bedre lungefunksjon
Før det ble forbudt å røyke på serveringssteder, ble de ansat­tes lungefunksjon noe redusert i løpet av et arbeidsskift. Det gjaldt ikke-røykere og personer som har eller har hatt astma. Men etter at røykeforbudet kom, viste målingene at lunge­funksjonen var uforandret etter at de ansatte hadde gått av jobb. Røykeloven medførte ikke bare mindre nikotin i lufta på serveringsstedene, men det totale støvnivået ble også redusert. De ansatte ble sjekket ved start av arbeidsskiftet og etter skiftslutt både før og etter at røykeloven ble innført. Urinen ble sjekket for mengde av stoffet kotinin, som er et mål for opptak av nikotin. Til og med ansatte som røyker hadde be­­tydelig mindre nikotin i urinen etter arbeidsskiftet på røykfrie arbeidsplasser. Dette tolker forskerne slik at de ansatte røyker mindre nå etter at røykeforbudet kom. Resultatene som er funnet av STAMIs forskere bekreftes av en lignende undersøkelse foretatt ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, der nærmere 1000 ansatte i restaurantbransjen har svart på spørsmål om helseplager før og etter at røykeloven kom. Konklusjonen på denne undersøkelsen er at andelen som har oppgitt at de har luftveisplager nesten er halvert.

Personvern og cookies