Bedre arbeidsmiljø i Norden

(2004)
Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre åpnet det nordiske seminaret «Framtidens arbetsmiljö», som ble arrangert i Helsingfors 8.-9. september.
Det nordiske seminaret går på omgang mellom Sverige, Finland, Danmark og Norge. Denne gang var det Arbetarskyddscentralen i Finland som var arrangør. Arbeidsmiljøsenteret var representert med foredragsholderne Espen G. Schei, som sammen med KsM-sjef John Inge Kristiansen fra Optiroc Leca fortalte om arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA), og de fikk også presentere «God Bedrift», Arbeidsmiljøsenterets internettbaserte verktøy for personaloppfølging. Opplæringsleder Petter Wildhagen hadde to oppgaver. Han deltok i en paneldebatt om mangfoldig arbeidsmiljøutdanning, og holdt også foredrag om hvilke krav som stilles til framtidens utdanning. Foredragsholdere og deltakere fordelte seg jevnt fra de fire nordiske land, og direktør Henrik Lindahl fra Prevent i Sverige konkluderte med at seminaret viste at det var et høyt nivå på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i Norden. Prevent blir arrangør for det neste nordiske seminaret.
Personvern og cookies