Båtutleiere og brukere må ta sikkerheten på alvor

(2009)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer både utleiere og de som leier båt til å ta sikkerheten på alvor. De som stiller båt til disposisjon for turister og andre forbrukere, må sørge for at sikkerheten er ivaretatt og at det gis nødvendig informasjon og opplæring. De som tilbyr organiserte tjenester og opplevelser overfor forbrukere, må ha rutiner for å vurdere og eventuelt redusere risikoen. De som leier båt har likevel et ansvar for egen sikkerhet, for å kunne vurdere egen kompetanse og utvise alminnelig sjøvett. DSB har i samarbeid med andre aktører utarbeidet en veiledning, som gir gode råd om hvordan tilbydere av forbrukertjenester til sjøs kan arbeide systematisk for å oppfylle nødvendige krav til sikkerhet. Veiledningen omhandler blant annet forholdet til informasjonsplikt, vurdering av risiko, krav til båt og båtfører, krav til beredskap m.v

Personvern og cookies