Barnehager i bakleksa

Tekst: Morten Dahl (2000)

Bare fem prosent av norske barnehager tilfredsstiller kravene i forskriften om miljørettet helsevern. Det går fram av en undersøkelse ASPLAN Analyse har gjennomført . Mangel på penger til utbedringer ser ut til å være hovedproblemet for kommunene og barnehagenes arbeid med miljørettet helsevern.

I rapporten heter det blant annet at det vil ta minst fem år før samtlige barnehager tilfredsstiller forskriften. Bakgrunnen for dette tallet er at det å utbedre forhold som har med rengjøring og vedlikehold, innredning og sikkerhet å gjøre, vurderer en av tre barnehager som kostnadskrevende.

Hele 87 prosent av kommunene arbeider med å innfri kravene, og om lag 50 prosent av disse opplyser at ambisjonen er å ha barnehagene utbedret i løpet av ett til to år. En av tre kommuner trenger lenger tid før de innfrir forskriftens krav.

Nær to av tre styrere i offentlige barnehager har fått opplæring i internkontroll (IK), mens det er en av tre som har fått det i private barnehager. Likevel ligger ikke de private etter de kommunale barnehagene når det gjelder å etablere og praktisere IK, skriver Barne- og Familiedepartementets blad Familia.

Personvern og cookies