Barnearbeid øker

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Slavehandel og barnearbeid lever i beste velgående. I følge FNs barnefond UNICEF foregår det utstrakt handel med barn, særlig i Vest-Afrika.

På verdensbasis regner en med at 250 millioner barn må arbeide for å brødfø seg selv eller familien, men da er også barn som arbeider i egen familie, for eksempel med jordbruks- eller husarbeid, tatt med.

I Vest-Afrika arbeider mange barn langt borte fra familien på tobakks- og kakaoplantasjer, eller som hushjelper. Mange blir ”solgt” av fattige foreldre for 150 til 300 kroner, eller kanskje bare for et løfte om utdannelse eller økonomisk støtte. Aidsepidemien er også en medvirkende årsak til at antallet barnearbeidere øker, barn som har mistet sine foreldre blir et lett bytte for profittører.

Personvern og cookies