Barn på gårder ulykkesutsatt

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Barn som bor på bondegårder er de mest ulykkesutsatte i landet. Bøndene selv ligger også svært høyt på ulykkesstatistikken, men nå viser det seg at barna deres er enda mer utsatt.

Det finnes ikke pålitelig statistikk over tallet på dødsulykker blant barn, men daglig leder Ole Brunes i Landbrukets HMS-tjeneste tror at det kan dreie seg om mellom 30 og 50 barn som har mistet livet på gårder de siste ti årene.

Nedgang blant voksne
Det har vært en kraftig nedgang i antall dødsulykker i norsk arbeidsliv, særlig de siste årene. Innen landbruket har tendensen vært den samme for voksne personer, men ulykker blant barn ser ikke ut til å ha gått tilsvarende ned. Nesten en tredjedel av dødsulykker i arbeidslivet rammer bønder til tross for at de bare utgjør 3 prosent av den yrkesaktive delen av befolkningen. Verken bondeorganisasjonene eller Arbeidstilsynet fører statistikk over alvorlige ulykker som rammer barn. Landbrukets HMS-tjeneste får sine opplysninger fra det de plukker opp i media eller får gjennom andre kilder. Dette beklager Brunes, som mener at det ikke ville være vanskelig å etablere gode rutiner for slik rapportering. Han viser til et PC-basert prøveprosjekt i Nord-Østerdal for en tid tilbake. Dette er ikke videreført til tross for gode resultater, antagelig var det litt for tidlig i forhold til bruk av data den gangen.

Hverdagsaktiviteter
Tidligere førte Arbeidstilsynet en oversikt over barneulykker i landbruket, men det er ikke noe de gjør nå lenger. – Vi har forsøkt å «trykke på noen knapper» for å få gjenopptatt dette arbeidet, men vår organisasjon er ikke i noen politisk posisjon, så det er vanskelig å oppnå resultater. Det vi skulle ønske er at noen som har politisk makt tok denne utfordringen. De fleste ulykkene som rammer barn i tilknytning til gårdsarbeid skjer under lek eller når barna er med foreldrene i arbeidet. Mange ulykker skjer i forbindelse med bruk av traktor, ved fall eller ved at barna får tak i farlige kjemikalier. Noe av det viktigste er holdningsskapende arbeid i hverdagen, presiserer Brunes. De som legger opp en tømmerlunne må være klar over at de øverste stokkene kan begynne å rulle hvis barn klatrer på lunna. Og de må være klar over at barn kan klare å starte en maskin dersom den ikke er sikret. Det er hverdagsaktivitetene som er farligst fordi det er der vi er minst aktpågivende. Arbeidsmiljø nr.5 – 2005

Personvern og cookies