Barn og byggeplasser

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Det er byggherrens ansvar å sørge for sikkerheten på byggeplassen.  

Arbeidstilsynet mottar ofte henvendelser fra foreldre og andre som har spørsmål til barns og andres sikkerhet på byggeplassen. Tilsynet har derfor laget en ny faktaside som avklarer ansvarsforholdet.

Vern mot farer
Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven (AML) kun omfatter virksomhet som sysselsetter arbeidstakere. Personer som ikke er arbeidstakere er dermed ikke ivaretatt av AML. Byggherreforskriften derimot, har regler som også beskytter andre enn dem som arbeider på byggeplassen, for eksempel barn som befinner seg i nærheten av en byggeplass. Det betyr at byggherre må gjøre tiltak for å hindre at barn og andre uvedkommende får tilgang til området der det utføres byggearbeid.
Denne bestemmelsen skal også verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som kan oppstå fordi uvedkommende er eller har vært på stedet.

Kommuneansvar
Sikkerhet overfor andre faller inn under den enkelte kommunes ansvarsområde.
Det er i utgangspunktet de ansvarlige for byggeprosjektet som også skal sørge for sikkerheten på byggeplassen. Kommunen har bestemmelser om sikkerhetstiltak ved byggearbeid gjennom plan- og bygningsloven. Kommunen har også myndighet til å gi pålegg dersom det er nødvendig.

Arbeidstilsynets faktaside, les her

Personvern og cookies