Barn kan reddes fra KOLS-lidelser

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

– Astma i barnealder er en like viktig faktor for å utvikle KOLS som røyking, sier lungelege Cecilie Svanes. 

Svanes leder et prosjektet ved Haukeland sykehus i Bergen, hvor sykehuset er aktør i en større europeisk befolkningsundersøkelse: European Community Respiratory Health Survey.
– Vi ønsket å finne ut om det kunne være en årsakssammenheng mellom passiv røyking, luftveisinfeksjoner og astma i barndommen, og utvikling av KOLS som voksen, opplyser lungelege Cecilie Svanes.

Vaksiner forebygger
Bergens-undersøkelsen startet opp i 1990 ved at 5.000 unge mennesker fikk tilsendt et spørreskjema. De fikk spørsmål om de som barn hadde vært plaget av luftveisinfeksjoner, om de hadde utviklet astma og om foreldrene deres hadde røykt. Videre ble 900 plukket ut for en klinisk undersøkelse. I år 2000 ble 600 fulgt opp med en ny klinisk undersøkelse, og i 2010 skal disse gruppene undersøkes igjen.
Undersøkelsen viser at barn med luftveisinfeksjoner og astma kan utvikle KOLS som voksne.
– Vi ser at barneastma og alvorlige luftveisinfeksjoner før fylte fem år, kan settes i sammenheng med utvikling av KOLS som voksen. Vaksiner mot luftveisinfeksjoner for å unngå skader i de nedre luftveiene hos barn, vil kanskje kunne redusere faren for å utvikle KOLS senere i livet, sier Svanes.

Advarer mot røyking
Svanes mener at resultatene fra studien viser at søkelyset i stor grad må rettes mot forebygging av astma og luftveisinfeksjoner hos barn for å forhindre KOLS.
Spørreundersøkelsen og de kliniske undersøkelsene viser at visse oppvekstforhold i barneårene kan bidra til dårligere lungefunksjon. Svanes advarer først og fremst mot røyking, og oppfordrer både gravide og småbarnsforeldre til å kutte ut røyken. Allerede i svangerskapet starter miljøets påvirkning av fosteret.
– Mors røyking under svangerskapet, og det å utsette barn for passiv røyking under oppveksten, er viktige årsaker til at barn utvikler astma. Barn som allerede har en astma- eller allergidiagnose, opplever økte symptomer og betydelig sykdomsforverring når de utsettes for røykfylte omgivelser, fastslår Svanes.

Personvern og cookies