Bank for gode ideer

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Bank for gode ideer

Tenk deg en bank der ingen krever deg til regnskap enten du skal tømme kontoen eller har noe å sette inn. Den eneste beholdningen er gode ideer og kunnskap.

Det gjelder samarbeidsprosjektet ”Idebanken for sykefraværsarbeidet”, som nylig ble åpnet av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det er et samlet arbeidsliv som står bak Idebanken, som har som siktemål å få ned sykefraværet blant norske arbeidstakere.

I Idebanken kan alle hente ut kunnskap i form av erfaringer, forskningsresultater eller gode ideer, eller bidra til ny kunnskap om temaet. Det finnes mye kunnskap på området, men den er spredt og ikke like lett å få tak i. Idebanken skal samle den inn og formidle den videre til norsk arbeidsliv gjennom mange kanaler, og også bidra til at nye tiltak, prosjekter og arbeidsmåter blir satt i gang.

 

Milliardbeløp

Sykefraværet kostet det norske samfunnet mellom 30 og 40 milliarder kroner i fjor, og tallet er fortsatt på vei oppover.

– Hva slags arbeidsliv har vi skapt som har ført til en slik situasjon? Hvor glipper det hen? Det må vi spørre hverandre om, sa LOs leder Yngve Hågensenunder lanseringen av tiltaket. Han mente at et arbeidsliv hvor vi trives, et målrettet HMS-arbeid, en aktiv bedriftshelsetjeneste og ny inspirasjon gjennom blant annet Idebanken kunne skape nye allianser og ny glød.

Alle parter må ta ansvar, sa Hågensen. Han fikk støtte av blant annet administrerende direktør Finn Bergesen jr. i NHO, som pekte på at en prosent nedgang i sykefraværet betyr nærmere 400 millioner kroner spart hvert år.

Idebanken har sekretariat på Statens Arbeidsmiljøinstitutt med Steinar Aasnæss som leder. Den er etablert og finansiert av Sosial- og helsedepartementet og ledes av en styringsgruppe med representanter fra mange større organisasjoner i arbeidslivet, blant annet LO og NHO.

Personvern og cookies