Avinor – snart best i klassen

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Flysikringsdivisjonen i Avinor er havnet blant de beste i klassen på sikkerhetskultur.

Dette går frem av en gjennomgang av sikkerhetskulturen i luftfartsorganisasjonen foretatt av det europeiske flysikringsorganet, Eurocontrol og Universitetet i Aberdeen i samarbeid med Avinor.

Sikkerhetskultur

Undersøkelsen er gjennomført to år etter forrige undersøkelse og viser en tydelig positiv utvikling, sier lederen av Eurocontrol, dr. Berry Kirwan til boarding.no Avinor har drevet et målrettet arbeid de siste to årene, blant annet gjennom en landsomfattende kampanje ved tårn, kontrollsentraler og tekniske regioner. I forbindelse med undersøkelsen er alle enheter rundt om i landet besøkt. Ansatte, slik som flygeledere, ingeniører og enhetsledere har fått innføring i sikkerhetskultur og menneskelige faktorer for å skape en bevisstgjøring, forståelse og engasjement for kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

Åpenhet

Berry Kirwan mener at undersøkelsene avdekker en stor grad av tillit mellom kolleger og mellom ansatte og ledelse i hele organisasjonen. Dette anser han for å være en forutsetning for videre forbedring. Sammenlignet med tilsvarende tjenesteytere i Europa, er Avinor i ferd med å oppnå en «best i klassen»-sikkerhetskultur. Undersøkelsen bygger på en spørreundersøkelse blant de ansatte og er gjennomført etter en standardisert mal for alle deltakerland. Spørsmålene avdekker blant annet i hvor stor grad det er full aksept for de ansatte for å ta opp sikkerhetsspørsmål på arbeidsplassen. I forbindelse med en svært omfattende omorganisering av Avinor for fem-seks år siden, ble organisasjonen fulgt av en forsker som i ettertid påviste at denne endringsprosessen representerte en mulig svekkelse av sikkerheten i selskapet, omtalt i Arbeidsmiljø nr 5-09. Avinor er et statlig selskap som har ansvaret for de fleste flyplasser og kontrollsentraler for flytrafikk i Norge.

Personvern og cookies