Automatisk søppelsortering

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Enkelt fortalt virker det optiske sorteringsanlegget slik at posene med avfall tømmes fra renovasjonsbilene ned på et transportbånd og kommer ut ferdig sortert i containere. 

– Når alt går som det skal, har vi minimal kontakt med avfallet, sier Håvard Schjerven, bedriftens verneombud med arbeidsplass i kontrollrommet for sorteringsanlegget. Foreløpig er det en del innkjøringsproblemer på anlegget, det krever noe ettersortering, men det er i ferd med å gå seg til.

Optisk sortering
Jobben begynner i husholdningene, der sorteres avfallet i tre forskjellige poser, grønn pose for matavfall, blå til plast og en vrengt bærepose til restavfallet. Posene knytes godt igjen, legges i avfallsbeholderen, hentes av renovasjonsbiler og tømmes på transportbåndet. Deretter føres posene til transportører der avstanden mellom dem økes og går så gjennom anleggets hjerte, bokser med digitale kamerasystemer. Posene fotograferes og en utslagsarm slår dem ned i riktig container. I Bjorstaddalen sorteres avfallet i tre fraksjoner, men maskinen kan takle et antall opp til seks. Driftssjef Liv Istad synes folk er blitt veldig flinke til å sortere. De er også blitt mer bevisste når det gjelder andre typer avfall, blant annet får renovasjonsavdelingen inn nesten dobbelt så mye avfall slik som glass og metall på returpunktene nå etter at de begynte med optisk sortering. Før gikk mye av dette direkte i søpla.

Hektisk arbeidsplass
– Hvis noe setter seg fast i sorteringsanlegget, må det løsnes manuelt. Det som skaper mest problemer, er greiner og kvister som puttes i posene, de henger seg ofte opp, sier Schjerven. Men med beskyttelseshansker og lange stenger unngår de ansatte direkte kontakt med søpla. Godt renhold er også viktig, anlegget blir spylt og vasket hver fredag. – Det er ikke hygiene som er den største arbeidsutfordringen ved anlegget, påpeker verneombudet, men tempoet og flyten. Anlegget skal holdes gående fra en kommer på jobb til en går og det kommer påfyll hele dagen. Når noe setter seg fast blir det hektisk, bakfra er det stadig nye søppelmengder som presser på. Det er maskinene som styrer de ansattes tempo, ikke motsatt. De som jobber ved sorteringsanlegget styrer båndet fra et kontrollrom der de har full oversikt over hele anlegget via dataskjermene og gjennom store vinduer, og lett tilgang til båndet og søppelposene via gangbruer.

– Vi trives
Schjerven trives og det samme gjør kollegene hans. Trivselen avspeiles i sykefraværet som er lavt til å være denne typen arbeid. – Vi er ikke så mange og er avhengige av hverandre for å få jobben unna, sier Schjerven. – En holder seg ikke hjemme på grunn av en liten forkjølelse da. For å hindre ensidige belastninger har driftssjefen forsøkt med rotasjon av arbeidsoperasjonene, men det ble ikke populært. De ansatte ville ha sine faste maskiner og arbeidsoppgaver. Mange får et eierforhold til den maskinen de bruker fast og vil derfor helst jobbe med den.

Personvern og cookies