Åtte tilsyn flyttes

(2003)

Oslo mister ca 900 arbeidsplasser hvis alle de åtte tilsynene som regjeringen har foreslått, blir flyttet ut av Oslo i løpet av de neste tre årene. Oslo-politikere, også innenfor regjeringspartiene har varslet innbitt motstand mot flytteplanene. Begrunnelsen er blant annet at hovedstaden trenger disse arbeidsplassene, arbeidsledigheten øker langt raskere i Oslo enn i distriktene der arbeidsplassene er tenkt lokalisert. Her er listen av tilsyn som er planlagt flyttet ut av hovedstaden: Tilsyn -Ny lokalisering -Antall ansatte – -Direktoratet for Arbeidstilsynet -Trondheim -130 ansatte + 20 flyttes med Statens lønnsgaranti til Vardø – -Sjøfartsdirektoratet -Haugesund -200 ansatte – -Luftfartstilsynet -Bodø -145 ansatte – -Medietilsynet (Statens filmtilsyn og Eierskaps-tilsynet slås sammen) -Fredrikstad -40 ansatte – -Post- og teletilsynet -Arendal/Mandal -145 ansatte – -Konkurransetilsynet -Bergen -113 ansatte – -Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet -Tønsberg -Ca 110 ansatte – -Petroleumstilsynet (skal skilles ut fra Oljedirektoratet) -Stavanger – – –

Personvern og cookies