Astmarisiko på jobb

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2006)

 

Mange tilfeller av astma har sammenheng med arbeidsmiljøet. Gudrun Lid Sæther i Trondheim er blitt uføretrygdet på grunn av kronisk astma, utløst av forhold på jobben.  

Legene er for lite opptatt av årsaken til astma, sier overlege Håkon Lasse Leira, ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital. – Dermed avdekkes heller ikke arbeidsrelatert astma. Hvis pasienten fjerner seg fra miljøet som forårsaker astma blir man stort sett frisk. Isteden opplever vi at folk fortsetter å jobbe i samme miljø med medisinering. Da kan sykdommen bli kronisk, og mange som blir rammet havner på uføretrygd. Dette har Gudrun Lid Sæther fra Trondheim kjent på kroppen. Hun hadde astma som barn, og som voksen utløste dyrehår allergi, men så lenge hun ikke ble utsatt for dette var hun frisk og fin. Helt til hun begynte som lærer. – På skolen var det mange barn med husdyr, kontakten med barna utløste anfall og jeg besluttet å bytte yrke. Hun startet som dagmamma. Ett av barna hadde hund hjemme, men med et rent klesskift liggende hos Gudrun var det aldri noe problem. – Det var tilgangen til allergener som trigget frem astmaen hos meg, sier hun. Så ble hun vikar på en skole og jobbet av og på i en treårsperiode. Etter en stund ble hun urimelig sliten og slet med pusten. Hos legen fikk hun astmaspray. Medisinen hjalp ikke så mye, og etter et år fikk hun et kortisonpreparat. Dette førte til bedring og stabilisering, men over tid gikk det tilbake. Hele tre ganger ble dosen doblet før hun skjønte at noe måtte gjøres. Hva var årsaken? Heller ikke legen spurte om årsaken eller hva hun jobbet med. Etter litt detektivarbeid viste det seg at det var en hund i bygningen; på eierens kontor. Gudrun Lid Sæther ble hele tiden dårligere og var sykmeldt i lange perioder, og kunne ikke lenger jobbe 100 prosent. Også i senere jobber har hun hatt problemer med at folk har hatt hundehår i klærne, uten at de har sagt fra om det. I dag har hun kronisk astma, og er uføretrygdet.

Klar underrapportering
– Vi ser en klar underrapportering når det gjelder arbeidsrelatert astma sier Leira. Har du en astma som utløses av jobben du gjør, bør du ganske enkelt slutte. Bare slik kan du unngå å bli kroniker. I tillegg vil forebygging gi mange et bedre liv. I et samarbeid mellom de tre fylkestrygdekontorene i Midt-Norge ble 590 personer som hadde vært sykmeldt med diagnosen astma undersøkt. 70 prosent svarte at de hadde arbeidsrelatert astma. Bare 15 prosent ble meldt til Arbeidstilsynet. Nesten 40 prosent av astmatikerne hadde skiftet jobb på grunn av sykdommen. Vi ser også at forebyggende tiltak blir gjort i alt for liten grad. – Hvordan kan vi bedre dette? Kan legene bli mer oppmerksomme? – Jeg er litt i stuss om hva vi skal gjøre, sier Leira. – En allmennpraktiker har stort arbeidspress. Arbeidstilsynet får ca 2.000 meldte tilfeller av arbeidsrelatert astma hvert år, noe vi tror er en kraftig underrapportering. Tar vi tallene for god fisk, betyr det at hver lege kanskje får rundt 25 tilfeller i løpet av sin legetid. Det betyr at legene ikke gjenkjenner symptomene. Det er viktig å ta tak i dette i en tidlig fase, for å unngå kronisk astma. Ett av problemene er at vi ikke alltid finner årsaken. Hos bakeren er det stort sett mel, i andre sammenhenger kan det være inneklima eller stress.

Kontorhund hos legen
Gudrun Lid Sæter sier at både hun selv og legene nølte for lenge med å ta tak i problemet. – En liten kuriositet, sier Sæter til slutt: – Den første legen jeg gikk til i Trondheim hadde faktisk hund på kontoret. Det var på starten av 80-tallet. Følgende grupper er utsatte med hensyn til arbeidsrelatert astma: bakere, arbeidere i aluminiumsindustrien, lakkerere, sveisere. Økt risiko finner vi hos frisører, gårdbrukere, renholdere og blant ansatte i helsevesenet.

Personvern og cookies