Astmafare i papirindustrien

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Ansatte i papirmasseindustrien er mer utsatt for å utvikle astma enn gjennomsnittsbefolkningen, viser en studie ved Yrkesmedicinska kliniken (YMK) i Gøteborg. Gasser slik som klordioksid og svoveldioksid kan virke sterkt irriterende på luftveiene og øke risikoen for å få astma. Tidligere har man vist at enkeltstående tilfeller av svært høye eksponeringer for slike gasser kan utløse sykdommen, men nå er det også påvist en sammenheng mellom astma og flere middels eksponeringer. Skadepotensialet er stort, omtrent halvparten av alle papirmassearbeidere i Sverige og også i Canada og USA oppgir at de en eller annen gang har vært utsatt for eksponering for irriterende gasser. Av hundre undersøkte arbeidere ble det konstatert astma hos ni etter slik eksponering.   

Personvern og cookies