Astma-barn kan utvikle KOLS

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Over 20 prosent av norske barn har hatt astma før fylte ti år.

– At barn med astma kan utvikle KOLS i voksen alder, vil være en oppsiktsvekkende nyhet for mange, sier Anne Elisabeth Eriksrud, seksjonsleder i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
Hun viser til den europeisk befolkningsundersøkelsen hvor Haukeland sykehus i Bergen har deltatt. Undersøkelsen kan dokumentere at risikoen for å utvikle KOLS øker betydelig dersom man har hatt astma før fylte 15 år eller alvorlig luftveisinfeksjon før femårsalderen, samt foreldre som har røykt.

Etterlyser forskningsmidler
– Vi vet at over 20 prosent av norske barn har hatt astma før fylte ti år, påpeker Eriksrud. Det viser to store undersøkelser som er foretatt i Oslo og i Nordland.
For at barn med astma skal utvikle kols som voksen, spiller både arvelige forhold og miljøfaktorer en rolle.
– Skal vi greie å stanse økningen av astma hos barn under tolv år, må vi forske mer på årsak og hvordan forebygge at barn utvikler astma og senere KOLS, konstaterer Eriksrud, og etterlyser forskningsmidler over statsbudsjettet. NAAF mener at forebyggende tiltak rettet mot barn må prioriteres i de nasjonale tiltaksplanene i årene som kommer.

Nei til passiv røyking
– Et overordnet mål er å få de som røyker til å stumpe røyken, og forhindre at ungdom begynner å røyke, sier Eriksrud.
Hun synes utviklingen er bekymringsfull, og viser til utdanningsbyråd i Oslo, Torger Ødegaard, som nekter å innføre totalforbud mot tobakk i skoletiden.
– Det er viktig å få fram informasjon om hvor skadelig røyking er, og et totalforbud vil gi de riktige signalene overfor ungdommen. Holdningen byråden inntar er skremmende. Skal vi forebygge KOLS, er det å få folk til slutte å røyke og forhindre at de begynner, et viktig skritt på veien.

Må forebygge
– I påvente av forskningsresultater må vi forebygge på de arenaer hvor det er mulig. Barn må sikres en røykfri oppvekst. Foreldre, lærere, trenere, fritidsledere og andre bør ikke bruke tobakk i samvær med barn og unge, og de bør ta et klart standpunkt mot tobakksbruk, fastslår Eriksrud.
Forekomsten av astma, allergi og annen overfølsomhet i Norge øker, som i verden for øvrig. Forskningen har foreløpig ikke greid å gi entydige svar på hvorfor.
– NAAF er bekymret for utviklingen. Derfor må vi satse på videre forskning og forebygging for å forhindre at barn utvikler astma, som igjen kan forårsake KOLS i voksen alder, poengterer Eriksrud.

KOLS – en folkesykdom
Astma forekommer hos nærmere 20 prosent av barn og unge i Norge, og det har vært en jevn økning i forekomsten av astma de siste 40 årene. Vel åtte prosent av alle voksne har astma. Også kols har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til en folkesykdom. Om lag 200.000 nordmenn over 18 år har trolig KOLS, og nærmere 1.400 mennesker dør hvert år av KOLS.
Den største andelen av nordmenn som i dag lever med diagnosen KOLS, har fått denne som resultat av røyking. Noen av dagens astmatikere får tilleggsdiagnose KOLS, uten noen gang å ha rørt sigaretter, på grunn av underbehandlet astma. Mens andre igjen får KOLS av genetiske årsaker. I tillegg kommer den økende gruppen prematurt (for tidlig) fødte barn som ofte har lungeproblematikk, og dermed økt sjanse for å utvikle KOLS.

Personvern og cookies