Åse sjukeheim i Ålesund: Fikk byens første trivselspris

Tekst:  Thor A. Nagell (2003)
Ansatte og beboere på Åse sjukeheim i Ålesund er enige: God trivsel skaper godt humør og godt humør skaper trivsel. Og når institusjonen får synlig bevis på det gode arbeidet som er gjort her, via byens første trivselspris, skaper også det en god sirkel. – Prisen går først og fremst på de ansattes trivsel, men den smitter utvilsomt over på beboerne også, sier en glad og lykkelig styrer Ole Stokke.
Like før årsskiftet delte Ålesund kommune ut byens første trivselspris. Hensikten med prisen er «å stimulere virksomhetenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet generelt og utviklingen av arbeidsmiljøet spesielt». I begrunnelsen for valget av Åse sjukeheim – som var enstemmig – heter det: «I vurdering av prisvinneren trekkes frem arbeidet med følgende arbeidsmiljørelaterte oppgaver: Virksomhetens resultat i arbeidet med å redusere sykefraværet. Virksomhetens høye aktivitetsnivå og brede deltakelse knyttet til trivselsfremmende aktiviteter. Virksomhetens evne til å involvere, engasjere og sikre bred deltakelse fra medarbeiderne i arbeidet med HMS generelt og trivselsfremmende aktiviteter spesielt. Virksomhetens positive progresjon i utviklingen av arbeidsmiljøet».

Først på ansatte
Styrer Ole Stokke (55) har vært ansatt ved sykehjemmet i tre år, og leder en av Møre og Romsdals største sykehjem med 80 senger og totalt 140 ansatte. Det er 77 stillingshjemler ved institusjonen som ble bygget for vel 20 år siden. – Hva har dere gjort for å få denne prisen? – Først vil jeg si at trivselsprisen går primært på de ansattes trivsel, men det er klart at de som bor her også vil trives bedre dersom de ansatte gjør det. Vi prøver å gjøre tiltak som letter arbeidssituasjonen i hverdagen. Vi har lagt vekt på å sikre oss godt på utstyrssiden slik at folk skal slippe tunge løft. Så har vi lagt til rette for at alle – på frivillig basis – skal kunne trimme på jobb. Fysisk aktivitet er viktig og vi har supplert fysioterapirommet med diverse treningsapparater. Disse er primært ment for de ansatte, men blir også brukt noe av en del av beboerne her.

Bedre rekruttering
– Sykefravær har vært et kriterium? – Ja, vi har klart å redusere langtidsfraværet fra fire til én prosent, og har nedsatt en trivselsgruppe som står for en rekke arrangement for alle ansatte. Det dreier seg om sammenkomster og forskjellige typer turer. Hensikten er å trekke hele huset sammen. Rent fysisk er huset delt og trivselsgruppen mente det var gunstig at alle får anledning til å bli kjent med alle. Hver torsdag er det felleslunsj i kantina. Vi legger vekt på at alle skal føle at arbeidsplassen er trivelig. Det er viktig også ikke minst med tanke på rekruttering. De tillitsvalgte har vært ivrig med i denne prosessen og det bærer frukter. Vi får lettere tak i kvalifiserte søkere til forskjellige stillinger nå, sier Stokke.

82 år i snitt
– En arbeidsmiljøundersøkelse på huset viser at trivselsprosenten er høy. Det er ett ankepunkt – og det går på at bemanningen nok kunne vært større, men det er jo en gjenganger på slike institusjoner. Her har vi en bemanningsfaktor som faktisk er høyere enn landsgjennomsnittet, men uansett er det klart mange føler at vi ikke bidrar nok på den sosiale siden overfor pasientene til enhver tid. – Hva må til for å bli bedre der? – Jeg skulle gjerne hatt en ekstra fantasifull person som kunne trekke folk med seg. Som kunne klare å skape større aktivitet med den bemanningen vi har. Men vi har allerede en del aktiviteter som har gitt oss gode erfaringer og fine tilbakemeldinger. Hele institusjonen drar for eksempel hvert år – i tre puljer – med Hurtigruta på en dagstur inn Geirangerfjorden. Det er stor stas. Men belegget er stort og de som bor her blir ikke yngre. Vi opplever av og til at vi nærmest er et lite sykehus. Gjennomsnittalderen for beboerne er på rundt 82 år. – Hva blir utfordringen for å aspirere til prisen neste år? – Å følge opp det gode arbeidet som gjøres, å få ned sykefraværet ytterligere, å rekruttere nye, dyktige folk og å beholde et godt omdømme. Det å få prisen var selvsagt en inspirasjonskilde til å stå på videre, spesielt for de som virkelig har vært primus motor i arbeidet, nemlig de tillitsvalgte og trivselsgruppen, sier styrer Ole Stokke.

Personvern og cookies