Arv kan gi alkoholisme

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Svenske forskere har mistanke om at det er en sammenheng mellom gener og alkoholisme, det vil si at alkoholmisbruk til en viss grad kan være arvelig betinget. Karolinska Institutet skal nå forske videre på genetiske risikofaktorer og studere utviklingen av alkoholisme. Det viser seg blant annet at tidlig oppdagelse av rusmisbruk gir best behandlingsresultater.   

Personvern og cookies