Årskonferansen til HMS-faglig forum

Tekst: Grethe Ettung (2009)
HMS-faglig forums årlige konferanse avholdes i Haugesund 6.-7. mai.  I år vil det bli fokusert på flere aktuelle arbeidsmiljøutfordringer, som i stor grad kan knyttes til praktisk HMS-arbeid.
– Vårt mål er at deltakerne skal få med seg kunnskap som de kan ha nytte av i sitt arbeid, enten det er som leder, HMS-ansvarlig eller verneombud, sier styreleder Elisabeth Vatne Lund.
På årets konferanse vil blant annet daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg AS holde foredrag om praktisk HMS-ledelse, mens personalsjef John Kristian Fosen i Sjøfartsdirektoratet vil foredra om menneskelige og organisatoriske utfordringer
i flytte- og omstillingsprosesser.Trivsel og samarbeid
I en tid hvor mange virksomheter opplever usikkerhet om fremtiden, er det viktig i HMS-arbeidet å ikke glemme de forhold som bidrar til trivsel og godt samarbeid i organisasjonen. Første dag starter derfor med noen humoristiske refleksjoner over forhold som skaper et godt arbeidsmiljø. Usikkerhet om fremtiden kan også medvirke til problemer på det personlig plan. Enkelte tyr da til rus som en ”medisin” mot disse problemene. Som kolleger er det viktig å ha kunnskap om tegn og symptomer på rusmisbruk, samt hvilke tiltak som kan være aktuelle på arbeidsplassen.
– Konferansen er åpen for alle HMS-interesserte og gir deg en god mulighet til faglig oppdatering, treffe gamle kjente og knytte nye kontakter, sier Elisabeth Vatne Lund.

Les mer på: www.hms-fagligforum.no/

Personvern og cookies