Arrangerer HMS-festival

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Hele denne uka setter Harstad kommune arbeidsmiljø på dagsordenen gjennom en egen festival for de drøyt 1700 ansatte i kommunen.
– Målsetningen er å stimulere til økt trivsel og fellesskap, gode arbeidsmiljø og økt nærvær på jobben. Trivsel og egenkompetanse er nøkkelord, sier HMS-rådgiver Siw Schultz Gabrielsen.

Alle bidrar
Arbeidsmiljøfestivalen er en felles dugnad for å få til en kraftsamling omkring tema arbeidsmiljø og arbeidsglede. Formelen er opplæring i form av kurs, fellesaktiviteter og foredrag på tvers av ulike sektorer.
– Denne uka handler om å ha fokus på seg selv, og behovet for samhørighet som grunnlag for felles utvikling. Vi får også besøk fra andre kommuner og offentlige etater som bidrar på ulike måter, forklarer Gabrielsen.
Totalt 60 programposter, som spenner fra rene sosiale tiltak som skogsvandring til fagseminar om trivsel på arbeidsplassen, skal sammen sørge for lagbygging på bred basis.

Logistisk utfordring
Bakgrunnen for festivalen ble meislet ut fra en tanke om at alle de ansatte i kommunen er en felles enhet.
– Når man drifter en kommune med 40-50 ulike enheter, og skal få det til å fungere som èn stor bedrift, så må man gjøre noe i lag. Vi hadde nettopp drevet med kompetansekartlegging av de ansatte, og fant ut at folk kan mye mer enn det arbeidsgiver bruker dem til. Dermed kom ideen om en felles dugnad der vi samler alle en uke for å lære av hverandre, forteller Gabrielsen som håper arrangementet kan bli en årlig tradisjon.
– Hvorfor akkurat festivalformatet?
– Alle har jo sin egen festival om dagen, så da kunne ikke vi være noe dårligere. Vi tenkte at dette var en litt mer artig enn masse pekefingre og prosedyrer. Vi vil vise at det er gøy å satse på HMS.
– Hvordan unngår dere å legge hele det kommunale tilbudet i brakk mens festivalen pågår?
– Det er en del av opplegget – hvordan kan man samarbeide for at alle skal få delta litt? Vi skal selvsagt ha forsvarlig drift, men fritidsaktivitetene har vi for eksempel lagt til Folkeparken slik at sykehjemmet kan ta med beboerne dit, mens skoler og barnehager kan ta med barna. Logistikken er på høygir, men så langt har alt gått veldig bra. Det er fordi dette er et puslespill der folk føler at dette er like mye for meg som for deg.

Får ros
Tiltaket applauderes av Arbeidstilsynet, som deltar med et foredrag om helsefremmende arbeidsplasser.
– Jeg hadde hørt om HMS-dager, men ikke om festivaler som varer en hel uke. Vi synes dette er et glimrende tiltak fra Harstad kommunes side, sier rådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet Nord-Norge.
Han tror mange kommuner kunne hatt godt av å være mer kreative når det kommer til HMS.
– Dette er noe kommunen har funnet på helt selv, og det er med å skape samhold. Det å møte kolleger i andre omgivelser, og det å få en variasjon fra vanlige arbeidsdager. Det er bare positive ting med dette.

Personvern og cookies