Årets IA-virksomheter 2005

Tekst: Vemund Jensen (2006)

Vi gir deg oversikten over virksomhetene som i 2005 ble kåret til årets IA-virksomheter av arbeidslivssentrene rundt om i Norge:

Nord-Trøndelag
Vinner: Steinkjer videregående skole Begrunnelse: Skolen har satset spesielt på delmål to og tre i IA-avtalen. God tilrettelegging har bidratt til at flere ansatte med redusert funksjonsnivå er blitt stående i arbeid og de tar hensyn til seniorers behov gjennom individuelle tilpasninger. Skolens fokus har bidratt til tettere personaloppfølging, som igjen har gitt positivt resultat på sykefraværet. Arbeidslivssenteret forteller at skolen har funnet løsninger der andre ikke har lyktes innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Sogn og Fjordane
Vinner: BB ServiceSystem og Lerum fabrikker Begrunnelse: I en sektor med tradisjonelt store sykefraværsutfordringer har renholdsbedriften BB ServiceSystem i Florø redusert sykefraværet med over 50 prosent, slik at det i dag ligger på fem prosent. Virksomheten legger vekt på åpen dialog mellom ledelse og ansatte og prøver i størst mulig grad å tilrettelegge arbeidsdagen for de ansatte. Lerum i Sogndal jobber systematisk med HMS-arbeid. De har blant annet invitert kommunens leger på bedriftsbesøk for å informere om hvilke muligheter bedriften har for tilrettelegging for ansatte. De har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Vest-Agder
Vinner: Loland Behandlingssenter  Begrunnelse: Rusbehandlingsinstitusjonen har god dialog, oppfølging og tilrettelegging i sykefraværsarbeidet, noe som har resultert i en kraftig nedgang i sykefraværet. Senteret har flere gode individuelle omskoleringsopplegg og arbeider for å beholde eldre arbeidstakere i jobb. Institusjonen legger til rette for å ta inn personer med redusert funksjonsevne for hospitering og arbeidspraksis. Flere tidligere klienter er også tilbudt jobb.

Aust-Agder
Vinner : Evje og Hornnes kommune Begrunnelse: Kommunen har gjennom sin toppledelse over tid uttalt og vist i praksis at IA-arbeid er viktig. Rådmannen følger opp sine etatsledere i dette arbeidet. Kommunen hadde det laveste legemeldte sykefraværet i kommune-Norge i 2004.

Telemark
Vinner: Skien kommune Begrunnelse: Kommunen har opparbeidet et stort spekter av tiltak som skreddersys for ansatte. Det er etablert spesifikke opptrenings-, mestrings- og livsstilsgrupper. Kommunen driver et stort og aktivt HMS-arbeid og det jobbes aktivt med lederopplæring, veiledning og oppfølging av langtidssykmeldte. Det samarbeides også tett med Aetat om å ta inn personer med redusert funksjonsevne og det er igangsatt prosjekter som skal få ansatte til å stå lenger i arbeidslivet. @5:Oslo
Vinner: Sporveisbussene og datterselskapet Nexus Transport Begrunnelse: Se egen reportasje.

Østfold
Vinner: Peterson Linerboard AS i Moss. Begrunnelse: Peterson Linerboard har implementert IA tvers gjennom hele virksomheten. De holder konstant fokus på sykefravær, har en velfungerende bedriftshelsetjeneste og har senket det legemeldte sykefraværet fra 6.5 til 4.7 prosent. I Finmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark og Akershus er det ikke kåret årets IA-virksomhet i 2005. Arbeidsmiljø nr. 1- 2005

Personvern og cookies