Arbetslivsinstitutet legges ned

(2006)

Den nye svenske regjeringen har bestemt seg for å nedlegge Arbetslivsinstitutet (ALI), som er det svenske forskningsinstituttet på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Vedtaket blir iverksatt 1. juli 2007. Direktør Trygve Eklund (bildet) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge uttrykker sin beklagelse. – Det er trist å se at de nå legger ned en samlende institusjon for forskning på arbeidsmiljø og arbeidshelse i Sverige. De har andre enheter ved universiteter og medisinske miljøer som driver forskning på området, men vil nå ikke ha den samlende kunnskapsenheten. Slik sett går Sverige i en annen retning enn flere andre europeiske land, sier Eklund. (Kilde: www.stami.no)

Personvern og cookies