Arbeidsulykker ved Jernbaneverkets anlegg

(2002)

Fra 1977 var det i en periode på åtte år tre dødsulykker i forbindelse med bygging av kjøreledninger og kontaktledningsanlegg. NSB-avdelingen hadde 30 ansatte. – Det var de siste rallarne, alle de omkomne var ufaglærte, sier Baard Thorkildssen i Elektropersonalets forening. I forbindelse med moderniseringen NSB på 80-tallet ble det satset på opplæring av fagarbeidere. Avdelingen vokste til 70 – 100 ansatte. – Da fagfolkene var utlært hadde vi en rolig periode i drøye ti år, hevder Thorkildssen. Nå mener Thorkildssen at forholdene er i ferd med å forverres. – De siste tre årene har vi hatt to alvorlige ulykker, begge overlevde, men pådro seg store skader. På grunn av alle underentreprenørene er det vanskelig å vite hvor mange som arbeider på anleggene, det varierer og er mellom 50 og 70 mann, anslår Thorkildssen. Han mener flere av firmaene satser på billig ufaglært arbeidskraft. 90 prosent av de som utsettes for høyspenning kommer ikke tilbake i arbeid. 15 prosent dør.

Personvern og cookies