Arbeidsulykker blir ikke rapportert

(2002)

Nær 90 prosent av alle alvorlige arbeidsulykker i Oslo blir ikke rapportert til Arbeidstilsynet, viser en rapport utarbeidet av Oslo Legevakt i samarbeid med Arbeidstilsynets 2. distrikt. – Rapportering av arbeidsulykker er et arbeidsgiveransvar, og en kan undres over hvorfor arbeidsgiverne bryter loven ved å la være og rapportere arbeidsulykker, sier lege Hans Magne Gravseth til BNLs (Byggenæringens Landsforening) nettsted. En videreføring av prosjektet har to formål: 1. Identifisere konkrete risikofaktorer i utsatte bransje som kan modifiseres slik at risikoen for arbeidsulykker reduseres. 2. Utvikle en metode for å registrere data ved Oslo Legevakt og ambulansetjenesten om hvordan nye ulykker kan forebygges. Videreføringen av prosjektet søkes finansiert gjennom NHOs Arbeidsmiljøfond.

Personvern og cookies