Arbeidstilsynet

(2007)

Ny høring: FORSLAG TIL ENDRING I STILLASFORSKRIFTEN
Direktoratet for arbeidstilsynet foreslår å oppheve kravet om typegodkjenning i stillasforskriften. I det nye forslaget stilles det krav om at produsenten utsteder, på grunnlag av teknisk dokumentasjon, en egenerklæring på at produktet oppfyller forskriftens krav. Direktoratet for arbeidstilsynet foreslår også at bestemmelsene skal omfatte importører av arbeidsutstyr. Høringsfristen er 15.desember.

Personvern og cookies