Arbeidstilsynet vil forenkle HMS-arbeidet

Tekst: Grethe Ettung (2007)
48 forskrifter innenfor Arbeidstilsynets myndighetsområde skal endres til seks.
– Vi ønsker å skape et enklere, mer brukervennlig regelverk som bygger opp under HMS-arbeidet, sier Per Arne Larsen, seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT).

Seks forskrifter
De nye forskriftene omhandler: – organisering, ledelse og medvirkning – utførelse av arbeid, bruk av ut­­styr og tilhørende tekniske krav – utforming og innretning av arbeidsplasser – grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet – produktkrav som ikke er basert på EU-verdier – myndighetsutøvelse

En omstrukturering
– De nye forskriftene innebærer en omstrukturering, men ikke materielle endringer, påpeker Larsen. Den nye forskriftsstrukturen vil bestå av tre hovedelementer: – krav relatert til systematikken med kartlegging, risikovurdering og gjennomføring av tiltak – krav til forholdene hvor arbeidet skal utføres – krav til selve utførelsen av arbeidet – De som ønsker mer bransje­spesifikke bestemmelser kan gå inn på www.regelhjelp.no, opplyser Per Arne Larsen. Regelforenklingsprosjektet ble igangsatt i januar 2006, og består av seks arbeidsgrupper, en for hver forskrift. Det er partene i arbeidslivet som deltar i arbeidsgruppene. Forskriftene skal sendes ut på høring våren 2007, og tre i kraft 1.januar 2008.

Personvern og cookies