Arbeidstilsynet tar med politi på inspeksjoner

Tekst: Turid Børtnes (2004)

– Ved et aktivt samarbeid med politiet tror vi at vi vil bli mer effektive, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo. Politiets deltakelse vil også styrke det forebyggende arbeidet.

Politietterforskning
En søndag i slutten av februar raste et seks etasjer høyt stillas i bakken over en lekeplass på Sandaker i Oslo. Plassen under stillaset var til alt hell tom for folk, men ulykken kunne lett endt i katastrofe. Dette er den fjerde alvorlige stillasulykken i Oslo i løpet av det siste halvåret, opplyser Per Granerød. Den siste ulykken er nå under etterforskning av politiet. De har påbegynt avhør av de impliserte, slik som stillasentreprenøren, montørene, hovedentreprenør og underentreprenører på byggeplassen og de ansatte som har brukt stillaset. Granerød opplyser også at det nå går ut et brev fra Arbeidstilsynet til hele entreprenørbransjen i tillegg til NHO og LO. I dette brevet blir bransjen bedt om å skjerpe seg. Det blir pekt på det store antallet ulykker og nesten-ulykker med stillas, gjeldende forskrifter på området, slik som Stillasforskriften og Byggherreforskriften og hvordan slikt arbeid må systematiseres for å unngå ulykker i fremtiden.

– Gambler med livet
– Et problem vi ofte møter på byggeplassene er stillas hvor festepunktene er fjernet eller flyttet til andre steder på bygget. Det skjer fordi de står i veien for arbeidet som skal utføres. De som gjør dette gambler med sine egne liv, mener Granerød. Han har mange ganger snakket med montørene som setter opp og tar ned stillas og spurt om de er blitt endret underveis. Svært ofte er svaret ja. – Dette går på holdninger, metoder og systemer. Byggherre og entreprenør skal bestille stillas som er tilpasset det arbeidet som skal utføres. Hvis det må gjøres endringer underveis, skal arbeidet utføres av folk som har kompetanse til det. Granerød presiserer også at det er helt nødvendig å foreta jevnlig vedlikehold på et stillas i løpet av den perioden det står oppe. Vind og vibrasjoner som oppstår ved bruk kan få festene til å løsne og dermed kan hele stillaset ramle i bakken.

Personvern og cookies