Arbeidstilsynet styrkes

Tekst: Turid Børtnes (2009)

I regjeringens tiltakspakke på grunn av finanskrisen styrkes Arbeidstilsynet med 5 millioner kroner i 2009. På grunn av lavkonjunktur og svekket arbeidsmarked øker risikoen for sosial dumping i utsatte bransjer. Regjeringen vil derfor gi Arbeidstilsynet bedre muligheter til å sette i verk mottiltak. Det vil særlig bli lagt vekt på informasjon. Tillegget kommer på toppen av vedtatt bevilgning til Arbeidstilsynet på 10 millioner kroner i 2009-budsjettet, som med denne påplussingen øker med 15 millioner kroner i inneværende år. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen legger vekt på at utsatte arbeidstakere får tilstrekkelig kjennskap til rettigheter og plikter, slik at de selv kan bidra til at arbeidsmiljø- og sikkerhetsnivået ikke svekkes. Tilleggsbevilgningen er ekstra aktuell etter at det nylig ble avslørt i Dagsavisen at ukrainske helsearbeidere blir grovt utnyttet i norsk helsevesen.

Personvern og cookies