Arbeidstilsynet skal granske sykehusene

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Neste år skal de fleste av landets sykehus granskes av Arbeidstilsynet (AT). Sykehuskampanjen kommer til å strekke seg over tre år og vil omfatte mesteparten av sykehuspersonalet som arbeider med pleie og behandling.
– Målet er å bedre arbeidsforholdene i sykehussektoren, sier seniorinspektør Pål Lund i Arbeidstilsynet 2. distrikt. Han er prosjektleder for kampanjen. Dette blir en storsatsning fra Arbeidstilsynets side, mellom 20 og 25 prosent av ATs ressursene vil bli brukt til denne kampanjen i 2005. Samtlige distriktskontorer og Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) skal samarbeide om aksjonen. – Vi kommer blant annet til å bygge på kartlegginger i distriktene når det gjelder denne delen av helsesektoren. Foreløpig er kampanjen i planleggingsfasen og det er valgt ut fire temaer: Det er ergonomiske vilkår, psykososiale forhold, biologiske og kjemiske faktorer og omstilling som en utfordring for arbeidsmiljøet. – Vi ønsker å se grundigere på de bakenforliggende faktorene som kan ha betydning for arbeidsmiljøet, slik som organisatoriske forhold, systemer og kultur på arbeidsplassene, sier Lund.

Store belastninger
Arbeidstilsynet har fra tidligere direkte erfaring med forholdene i sykehussektoren og med andre store organisasjoner slik som Posten, Forsvaret og Telenor. Dette er store arbeidsplasser som har vært gjennom omfattende omorganiseringer, i likhet med sykehussektoren, med de konsekvenser det har fått for arbeidsforholdene. Et overordnet mål for kampanjen er å sikre at sykehusene driver et systematisk HMS-arbeid for å redusere skader og slitasje på grunn av tidspress, gale arbeidsstillinger, påvirkning av kjemikalier og medisiner, smittefare og belastninger på grunn av mye turnusarbeid og dårlig organisering. Fra før vet Arbeidstilsynet at sykehussektoren blant annet har mange ansatte med muskel- og skjelettlidelser. Kampanjen vil omfatte pleie og behandlingspersonalet, det vil si hjelpepleiere, sykepleiere, en stor del av legene og alle laboratoriene samt ledere på lavere nivå.

Alle skal være med
– De fleste sykehus i landet skal være med i kampanjen, bortsett fra noen unntak på bakgrunn av risiko, størrelse og andre relevante forhold. Det innebærer at de fleste somatiske sykehus, spesialsykehus og psykiatriske institusjoner skal delta. Arbeidstilsynets skal først og fremst bruke sitt eget apparat, men de kommer også til å samarbeide med verneombudene, vernetjenesten og de ansattes fagorganisasjoner på de forskjellige arbeidsplassene. Det vil videre bli lagt vekt på statistisk materiale og forskningsresultater som omhandler denne delen av helsesektoren I forkant av aksjonen skal det foretas en undersøkelse for å belyse situasjonen i sykehussektoren med utgangspunkt i de valgte temaene. Den praktiske delen av kampanjen begynner etter nyttår 2005.

Personvern og cookies