Arbeidstilsynet sjekker stress

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Bedrifter som antas å ha et ganske høyt stressnivå i sin daglige virksomhet i Trøndelag har fått Arbeidstilsynet (AT) på døra. AT har hatt en rekke kontroller i hele Trøndelag i til sammen 48 virksomheter.

De virksomhetene som er plukket ut er slike som man på forhånd antar har et høyt stressnivå, for eksempel serveringssteder, bank- og forsikringsbransjen, sosialkontor, mediebedrifter og transportbransjen. Arbeidstilsynet har ikke fått summert resultatene ennå, men opplyser at det kommer til å bli gitt noen pålegg. De har gått etter en sjekkliste der de har stilt spørsmål i forhold til temaer som innflytelse på planlegging og eget arbeid, arbeidsmengde, arbeidstempo, tilbakemeldinger og oppdatering, Dette er områder der en erfaringsmessig vet at stress kan oppstå.

Personvern og cookies