Arbeidstilsynet får sju regioner

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Arbeidstilsynet blir delt inn i sju regioner, ikke åtte slik tidligere statsråd Victor D. Norman gikk inn for. Arbeids- og administrasjonsminister Morten A. Meyer har gått gjennom planene for omorganisering av tilsynet og forandret litt på det som opprinnelig ble lagt frem.

De viktigste endringene er at det ikke blir noe eget regionkontor i Stavanger. Rogaland slås sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane til en region med hovedkontor i Bergen. De to Agderfylkene blir ikke delt, de vil danne region i fellesskap med Vestfold og Telemark og få hovedkontor i Skien. Dessuten skal ikke hovedkontoret for de tre nordligste fylkene plasseres i Tromsø, det vil havne på Finnsnes i den sørlige delen av Troms.

– Godt mottatt
– Den nye lokaliseringsplanen er blitt veldig godt mottatt i de regionene som er berørt, sier informasjonssjef Lisa Bang i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Plasseringen av hovedkontoret for Nord-Norge i Finnsnes vil bety mer for denne delen av landsdelen enn om det var blitt plassert i Tromsø. Det innebærer at arbeidsplassene spres, og det ligger sentralt plassert i regionen. – Hva med Stavangerregionen? – Denne delen av landet vil få hovedkontor i Bergen, men det vil også komme et lokalkontor i Stavanger, noe som er i tråd med innstillingen fra arbeidsgruppen som har arbeidet med lokaliseringsspørsmålet, opplyser Bang. Modellen innebærer videre at Agderfylkene samles i en region samme med Telemark og Vestfold.

Få, men sterke
Denne omorganiseringen vil sørge for sterke regioner med god mulighet til å bygge opp solide faglige kompetansemiljøer, mener departementets talskvinne. Det er også tatt hensyn til at regioninndelingen best mulig skal samsvare med andre samarbeidsprosesser i regionene, dessuten har brukernes behov stått i fokus. – Intensjonene ved omorganiseringen står ellers fast, opplyser Bang, det vil si at det skal legges mer vekt på tilsyn og mindre på administrasjon. Det nåværende arbeidstilsynet er delt inn i 11 forskjellige distrikter. En del av denne inndelingen vil bli bevart, blant annet beholder Oslo eget regionkontor som skal dekke hovedstaden og Østfold/Akershus får fortsatt hovedkontor i Moss. De sju regionkontorene skal være etablert innen utgangen av 2006, da skal også flyttingen av Direktoratet for arbeidstilsynet til Trondheim være sluttført.

Personvern og cookies