Arbeidstilsynet får 10 millioner

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner i 2011.

– Flere avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsbyråer, viser hvor nødvendig det er med et effektivt og synlig Arbeidstilsyn, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.
Han vil fortsette arbeidet mot sosial dumping.
– Alle har rett på anstendige arbeidsvilkår, sier Stoltenberg.

Styrkes
Arbeidstilsynet har blitt styrket flere ganger siden 2006, blant annet i forbindelse med gjennomføringen av regjeringens to handlingsplaner mot sosial dumping. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for forsvarlig drift og som skal forhindre at arbeidstakerne utnyttes.
-Men det er tydelig at Arbeidstilsynet trengs for å sikre et seriøst arbeidsliv. Prioriteringen av innsatsen som nå gjøres mot bemanningsbransjen og helsesektoren, er ressurskrevende. Derfor er det viktig at vi nå styrker Arbeidstilsynet ytterligere, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Tilsyn
Arbeidstilsynet fører tilsyn med alle virksomheter, utenom petroleumssektoren. Tilsynet omfatter private og offentlige virksomheter i ulike bransjer og med ulik størrelse og organisasjonsform. Virksomhetene har svært forskjellige arbeidsforhold og står overfor ulike arbeidsmiljø-utfordringer. Det har vært rettet oppmerksomhet mot Arbeidstilsynets ressurser, spesielt knyttet til to områder; bekjempelse av sosial dumping og forebygging av sykefravær, ikke minst i forbindelse med IA-arbeidet.

De siste årene har Arbeidstilsynet også blitt styrket for å følge opp virksomhetenes IA- og sykefraværsarbeid, og etaten har blant annet gjennomført særlige satsinger i bransjer med høyt sykefravær.

Forslaget om økning på 10 millioner kroner vil bli fremmet for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett 2011. 

Personvern og cookies