Arbeidstilsynet etablert i Trondheim

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2005)
– IA-avtalen skal videreføres, og Arbeidstilsynets rolle skal styrkes med henblikk på det fremtidige arbeidet med avtalen om inkluderende arbeidsliv, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ved åpningen av «nye» arbeidstilsynet i Trondheim.
Statsråden slo fast at flyttingen av tilsynet representerer en ny tid og en ny fase i tilsynets 112 år lange historie. Det er 43 år siden siste store endring. Dagfinn Høybråten varslet også at avtalen om Inkluderende Arbeidsliv vil bli videreført når den løper ut ved årsskiftet. Hva og hvordan forhandles det om i disse tider. En million arbeidstakere jobber i bedrifter som har inngått IA-avtale. Arbeidsplassen skal få et sterkere fokus som sentral arena for å forebygge utstøting fra arbeidslivet. Her er HMS-arbeidet viktig, og vi må gjøre noe med årsakene til at folk blir utstøtt. I videreføringen av avtalen ønsker vi å koble den sterkere mot systematiske HMS arbeid som gjøres. Arbeidstilsynets rolle skal også styrkes i IA-sammenheng. Høybråten pekte på at det er viktig å bryte med forestillingen om at et godt arbeidsmiljø ikke lar seg kombinere med lønnsomhet. Å satse på godt arbeidsmiljø er både riktig, lurt og lønnsomt.

Et moderne arbeidstilsyn
Påtroppende direktør for Direktoratet for arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen konstaterte at det «nye» arbeidstilsynet står overfor mange utfordringer. Hele 50 prosent av alle sykdommer er arbeidsrelaterte. Det er mulig å redusere dette tallet. Ingrid Finboe Svendsen lovet et moderne arbeidstilsyn som skal formidle kunnskap til samfunnet. – Det lokale arbeidet skal styrkes med sju regioner, og vi skal konsentrere oss om årsakene til utstøtelse fra arbeidslivet. Økte ressurser vil følge virksomheten ute, og vi jobber med en forenkling av regelverket, understreket Finboe Svendsen. Overgangen fra Oslo til Trondheim skjer i flere etapper. Først fra 1. januar neste år er den formelle kontoradressen for Arbeidstilsynet Trondheim, og det vil ta ytterligere ett år før hele flytteprosessen er avsluttet, og det nye Direktoratet for arbeidstilsynet er på plass, ikke bare geografisk, men også organisasjonsmessig. 20 av de 80 ansatte som skal utgjøre hovedadministrasjonen i Trondheim, er med på flyttelasset fra Oslo. Arbeidsmiljø nr. 5-2005

Personvern og cookies