Arbeidstidsordninger offshore

(2007)

Arbeidstiden organiseres på mange forskjellige måter i petroleumsvirksom­heten, avhengig av hva slags arbeid som utføres, avtaler, arbeidsoppgaver om bord, ansvarsområde og andre faktorer.
I Norge er det vanlig med 14 dager sammenhengende arbeid med 12 timers arbeidsdag og deretter en friperiode på fire uker. (2-4-rotasjon). Nattarbeid kan være fordelt på forskjellige måter innenfor denne ordningen, det kan være en 14 dagers periode med bare nattskift eller bare dagskift, eller veksling med sju dager natt- og sju dager dagskift eller motsatt. Flere andre ordninger finnes også. På noen landanlegg med mange pendlere er det også innført «oljeskift» med 14 dager sammenhengende på jobb og 21 dager fri (14/21 rotasjon).
Personvern og cookies