Arbeidstakernes innflytelse

(2004)

En rådsforordning og et eget rådsdirektiv er vedtatt for å sikre arbeidstakernes innflytelse i den nye selskapsstrukturen. 8.oktober i år trer direktivene i kraft. Direktivet legger opp til at bestemmelsene om informasjon, konsultasjon og medbestemmelse skal erstatte de europeiske konsernutvalgene ESU/EWC i SE-selskapene, med mindre de ansatte velger å ikke forhandle fram en konsultasjonsordning på konsernplan. Da skal de nasjonale bestemmelsene tillempes i hvert enkelt land. Det er mange ulike tradisjoner for selskapslovgivning i Europa, og en felles selskapslovgivning er ikke mulig i nær framtid. Spesielt langt fra hverandre står man i synet på de ansattes plass i styret. SE-ordningen er en slags minste felles multiplum som de enkelte lands selskaper kan velge som alternativ til den nasjonale registreringen, mens de nasjonale lovene og ordningene fortsetter å gjelde.

Personvern og cookies