Arbeidstakere i 60-årene trives best på jobb

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Det viser årets resultat av Norsk seniorpolitisk barometer. 

For to år siden svarte 73 prosent av arbeidstakere som er 60 år og eldre at de alltid gledet seg til å gå på jobben. I år er denne andelen økt med hele ti prosentpoeng, det betyr at åtte av ti eldre arbeidstakere alltid gleder seg til å gå på jobben. Det er det høyeste resultatet for aldersgruppen noensinne.

Arbeidsglede
– Arbeidsglede er en forutsetning for at eldre arbeidstakere velger å fortsette i jobben.
Skal vi lykkes med å nå målet om at flere skal jobbe lengre, holder det ikke bare å
Snakke om økonomi. Til syvende og sist handler fortsatt deltakelse i yrkeslivet om
livskvalitet, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.
Spesielt arbeidstakere med lederansvar gleder seg over arbeidet. Blant toppledere og mellomledere er det henholdsvis 81 og 71 prosent som svarer at de alltid gleder seg. Totalt er det kun fire prosent som svarer at de sjelden eller aldri gleder seg til arbeidsdagen.

Mestrer arbeidet best
Norsk seniorpolitisk barometer viser videre at eldre arbeidstakere ikke kommer til kort i forhold til arbeidsoppgavene. Seks av ti i gruppen 60 år og eldre mener de mestrer
arbeidsoppgavene meget godt, og ingen andre aldersgrupper har like høy andel.
– Eldre arbeidstakere representerer høy verdi og nødvendig kompetanse. De er også en mer stabil arbeidskraft enn de yngre. Eldre fungerer godt i jobben og opplevelsen av
mestring og stor arbeidsglede er uttrykk for dette, sier Østerud.
Trivselen til eldre arbeidstakere synes også å påvirke deres planlagte pensjonsalder.
Barometeret viser at over halvparten av befolkningen ønsker å fortsette i jobben også etter at de har nådd pensjonsalderen. De siste fire årene har andelen eldre (60 år og eldre) som
ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon økt fra 56 til 75 prosent.

Om Norsk seniorpolitisk barometer
Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger på det seniorpolitiske området i
arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid.
Undersøkelsen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP).
1000 yrkesaktive og ca 850 bedriftsledere deltar.

Resultatene fra Norsk seniorpolitisk barometer kan du lese her

Personvern og cookies