Arbeidstakere blir konkurstapere

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Arbeidstakere i konkursbo der det fortsatt er mye penger igjen i boet, kan tape store deler av den lønna de har til gode. Det er Konkursrådet som advarer mot et regelverk som kan slå svært uheldig ut for arbeidstakerne.

Problemstillingen er blitt aktualisert etter den store Enitel-konkursen høsten 2001, der flere hundre arbeidstakere i verste fall kan ha tapt millionbeløp.

Begrenset støtte
Reglene er slik at hvis en arbeidstaker ikke har lønn til gode av arbeidsgiver, vil vedkommende har rett på dagpenger. Men i de tilfellene der tidligere ansatte har et lønnskrav i oppsigelsestiden, faller retten til dagpengene bort. Da er det lønnsgarantiordningen som gjelder. Denne ordningen har store begrensninger, selv om det heter at lønn har førsteprioritet ved konkurser, sier medlem av Konkursrådet, advokat Knut Ro til Dagsavisen. Han er utnevnt til bostyrer etter konkursen i Enitel. Mange av de ansatte i det store teleselskapet fikk bare utbetalt lønn for en måned, selv om de hadde en oppsigelsestid på tre måneder.

Ber om endring
For resten av lønna er de ansatte sidestilt med andre kreditorer i boet, det vil si at de både må vente et par år til hele boet er gjort opp før de får pengene, og at de bare får en brøkdel av hva de egentlig har krav på. Kreditorene får utbetalt såkalt dividende. I Enitel-konkursen utgjør den bare 6 prosent av det reelle kravet. Nå har Konkursrådet skrevet brev til Arbeids- og administrasjonsdepartementet og bedt dem gå gjennom og endre regelverket, slik at alle arbeidstakere får rett til dagpenger. For mange kan det få store negative konsekvenser at midler til livsopphold faller helt bort. Hvis reglene blir endret, blir det en forutsetning for dagpengeutbetaling at den dividenden som vedkommende har rett til, blir utbetalt direkte til det offentlige. Daglige ledere av bedrifter som går konkurs, kan også få store problemer. De har verken rett på dagpenger eller dekning gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Ledere av småbedrifter som ikke har hatt mulighet til å sikre sin økonomiske fremtid på andre måter, kan i slike tilfeller bli stående helt på bar bakke. I Sverige er regelverket annerledes, det gir blant annet beskyttelse til daglig leder i form av dagpenger.

Personvern og cookies