Arbeidsrettskurs for ikke-jurister

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Arbeidsmiljøsenteret tilbyr i høst et kurs i arbeidsrett i samarbeid med fire erfarne og dyktige jurister innen faget.
– Vi tror det er et stort udekket behov for en innføring i temaer som omhandler de juridiske sidene av arbeidsmiljøet. Det vil gi både arbeidsgivere og arbeidstakere en felles forståelse av hva som er viktig på dette feltet, sier advokat Øystein Melkild, en av de fire arbeidsrettsadvokatene som skal forelese på kurset.

For alle parter

Målgruppen for kurset er personer som ivaretar personalfunksjonen på begge sider i virksomheten, det vil si ledere på alle nivåer, HR-ansatte, tillitsvalgte, verneombud og alle som ønsker mer kunnskap på området. Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere i en virksomhet har pliktig opplæring i arbeidsmiljø, men dette dekker ikke alle aktuelle områder innenfor arbeidsrett.

Mange temaer

Advokat Øystein Melkild nevner aktuelle temaer som vil bli berørt i kurset, blant annet hvordan finne frem i lov- og regelverk, viktige endringer og prinsipper for lovtolkning. Videre tar foreleserne for seg arbeidsmiljørett og saksbehandling i arbeidsmiljøspørsmål samt konsekvenser ved brudd på arbeidsmiljøkravene, slik som straffebestemmelsene på området. Ansettelsesavtalen berører mange aktuelle problemstillinger for de fleste arbeidsgivere og arbeidstakere, det samme gjelder arbeidstid og temaer innen kollektiv arbeidsrett som blant annet omfatter opprettelse av tariffavtale og hvordan dette skal praktiseres og forstås. Møte- og forhandlingsteknikk er relevant for mange, i likhet med stillingsvern og endring i arbeidsforhold blant annet ved virksomhetsoverdragelse.

Felles forståelse

Melkild presiserer at dette er et utvalg fra en foreløpig skisse til kursinnhold, temaene vil til en viss grad bli tilpasset deltakernes behov, blant annet hvorvidt de er ansatt i offentlig eller privat sektor. Dette kan også innebære undervisning i separate grupper på enkelte områder. – Ikke sjelden ser vi at arbeidstaker og arbeidsgiver kjenner regelverket på et aktuelt område, men at de likevel har forskjellige oppfatninger av hvordan reglene skal tolkes, sier Melkild. – Mangelen på en felles forståelse kan resultere i konflikter. Dessuten er det viktig å få frem at det ikke alltid finnes et fasitsvar på alle spørsmål, i slike tilfeller må man bruke skjønn. Foreleserne på kurset er foruten advokat Øystein Melkild, advokatene Rolf Jacobsen, Jon Gisle og Harald Pedersen. De er alle erfarne jurister med bred og allsidig erfaring fra saker innen arbeidsrett. Kurset strekker seg over to dager og holdes 29. og 30. oktober i Arbeidsmiljø­senterets lokaler i Oslo.

Personvern og cookies