– Arbeidsrett er bestselger

Tekst: Turid Børtnes (2007)
– Bøker om arbeidsrett er noe av det som selger best av arbeidslivslitteratur i tillegg til mer typiske oppslagsbøker.
Dermed bekrefter redaksjonssjef Inger Johanne Holth i undervisningsavdelingen i N. W. Damm & Søn, hovedinntrykket i Arbeidsmiljøs omfattende undersøkelse vedrørende verneombuds lesevaner når det gjelder arbeidslivslitteratur. De som skaffer seg slik litteratur vil helst ha praktisk rettede bøker.

På nettet
Men det er en viktig forskjell. Holth kan opplyse at de også ­regi­strerer stor interesse for bøker om psykososiale arbeids­forhold, slik som konflikthåndtering, ledelse og tilsvarende. Som nevnt et annet sted i bladet er ikke dette bøker som ligger på topp på verneombudenes bokliste. Likevel, Damms flaggskip innenfor arbeidslivslitteratur er boken arbeidsrett.no av Henning Jakhelln og Helga Aune. Denne boken, som er en kommentarbok til arbeidsmiljøloven, finnes også i en nettutgave med ajourførte kommentarer. Det er egentlig 30 forfattere i alt som står bak bokverket, som er på over 1200 sider. Holth opplyser at nettutgaven oppdateres hver måned. Utgaven på nett omhandler også andre arbeidsrettslige emner enn dem som er dekket av arbeidsmiljøloven. – Rundt dette produktet har vi prøvd å bygge opp en «familie» av bøker med beslektede temaer, blant annet boken Oversikt over arbeidsretten, som er pensum for dem som studerer jus og ­tilsvarende emner.

Engelsk utgave
Forlaget har også laget en liten utgave av arbeidsrett.no, som en introduksjon til arbeidsmiljøloven. Den selges i stor grad til dem som vil ha en rask oversikt over fagfeltet, for eksempel verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere flest. Det er laget en engelsk utgave over dette temaet med en oversikt over norsk lovgivning på området. Denne boken omhandler i tillegg til arbeidsmiljøloven, norsk ferielovgivning, lønnsforhold, avtaleverk og tilsvarende. Dette er en praktisk håndbok beregnet på utenlandske arbeidstakere i Norge.

Psykososiale arbeidsforhold
Redaksjonssjefen kan videre fortelle at kundene gjerne kjøper bøker om psykososiale temaer, slik som ledelse og konflikt­håndtering. Ledelseslitteratur selges blant annet i store fagmiljøer, slik som BI. – Et tema som er populært i disse fagmiljøene er emosjonell intelligens og beslektede emner, bøker om dette temaet har vi inntrykk av kjøpes av ledere, økonomer, personalsjefer og tilsvarende. En god gammel traver for forlaget er en bok om konflikthåndtering. Boken, som er skrevet av en svensk forfatter, er lagt opp som en praktisk håndbok og beskriver verktøy som er nødvendige for dem som jobber med forsøk på konfliktløsninger. Redaksjonssjef Inger Johanne Holth er ikke i tvil om at dette er litteratur som det også kommer til å være stor interesse for i fremtiden. Damm er i ferd med å fusjonere med Cappelens ­Forlag og arbeidslivslitteratur vil fortsatt være et satsningsområde for det nye forlaget.

Personvern og cookies