Arbeidsreise; det er bil, det

(2003)

Bilen er langt det foretrukne fremkomstmidlet til jobben, det viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Selv ved en så kort reiseavstand som en kilometer, det vil si en spasertur på ti minutter, kjører halvparten bil.
Grensen for når vi velger føttene eller sykkel er så lav som 300 meter, ved lengre avstand overtar bilen mer og mer. Ved 500 meters arbeidsvei velger hele 20 prosent bil, skriver Dagsavisen. Og ved «langturer» på to kilometer finner vi to av tre bak bilrattet. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet anbefaler minimum en halv times mosjon daglig. Det tilsvarer en spasertur på 2,5 til tre kilometer. En god del av denne mosjonen kan de fleste skaffe seg ved å gå eller sykle til jobben. Men statistikken viser at vi er et makelig folkeferd, de færreste av oss går den anbefalte strekningen, i gjennomsnitt går vi 1,1 kilometer daglig. På 70 prosent av arbeidsreisene bruker vi bil. Kollektivtransport står for 12 prosent av reisene, gange for 11 prosent og sykkel i 6 prosent av tilfellene.
Personvern og cookies