Arbeidsplasser utformes for menn

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Kvinner med lav utdannelse har det verre på jobb enn mannlige kolleger, viser en svensk studie.

Gjennom avhandlingen «Health and working conditions among low-educated women» har Raymond Dahlberg, som er forsker ved Arbetslivsinstitutet i Sverige, sammenlignet kvinners og menns helse og arbeidsvilkår. De største forskjellene gjelder armer og ben. Dette til tross for at kvinnene og mennene i en av studiene utførte de samme arbeidsoppgavene. En forklaring på dette, tror Dahlberg, kan være at arbeidsplassene utformes etter en mannlig kroppsnorm, som for eksempel i industri, hvor kvinner, som gjerne er lavere enn menn, tvinges til å arbeide med hendene over skulderhøyde. Men også når det kommer til kontorarbeid er kvinner mer utsatt. Både pulter og stoler er normert etter menn. – At kvinner sykemeldes mer enn menn er det lite nytt i. Man bruker gjerne å forklare dette med at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt og at kvinnene er overrepresentert i offentlig sektor. Det finnes derimot ikke så mange studier av kvinner og menn i samme yrke, sier Dahlberg til det svenske tidsskriftet Arbetsliv. Ulik fordeling av arbeidet i hjemmet kan være en annen mulig forklaring på at kvinner har det verre på jobb enn menn. Arbeidsmiljø nr. 6-2005

Personvern og cookies