Arbeidsmiljøutvalg for studenter

(2003)
Som en følge av revisjonen av universitets- og høgskoleloven skal det opprettes egne arbeidsmiljøutvalg for studenter ved alle høgskoler og universitet fra høsten av.
Disse lovpålagte utvalgene, som har fått navnet læringsmiljøutvalg, skal sørge for at bestemmelsene om det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet blir gjennomført på de forskjellige læringsinstitusjonene. Da det kom forslag om lovregulering av elever og studenters arbeidsmiljø ble det blant annet foreslått at det skulle lages en egen lov for denne kategorien eller at bestemmelsene skulle tas inn i arbeidsmiljøloven. Ingen av delene har skjedd, nå er det høgskoleloven som regulerer disse forholdene. Utvalget skal se på studentenes arbeidsmiljø i et helhetlig perspektiv, delta i planlegging av tiltak og lage årlige rapporter om institusjonens arbeid med læringsmiljøet. Det skal rapportere direkte til styret som også kan pålegge utvalget andre oppgaver. Studenter og ansatte skal bytte på å lede utvalget. TB
Personvern og cookies