Arbeidsmiljøskaddes landsforening

(2002)

Landsforeningen for Løsemiddelskadde har skiftet navn til Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF). Det har de gjort for å inkludere alle typer skader som folk kan pådra seg i arbeidsforhold, ikke bare løsemiddelskader.
Oddvar Pettersen som har vært med på å bygge opp Landsforeningen foreslo selv at foreningen skulle skifte navn. Da han ble intervjuet av Arbeidsmiljø i sommer uttrykte han stor bekymring over situasjonen i arbeidslivet, det kommer flere hundre nye kjemikalier på markedet hvert år. Svært mange av disse kontrolleres ikke godt nok, det har vi sett flere dystre eksempler på de siste årene, for eksempel skader etter bruk av isocyanater. – Løsemiddelskader kan ikke helbredes, de må forebygges. Det samme gjelder mange av skadene som er forvoldt av nye kjemikalier eller biologiske stoffer. Av den grunn er det forebyggende arbeidet noe av det viktigste foreningen kan drive med, mener Pettersen, som fremhever arbeidsgiveres ansvar for å sørge for tilstrekkelig informasjon om farene, beskyttelse av arbeidstakerne og anskaffelse og bruk av riktig verneutstyr.
Personvern og cookies