Arbeidsmiljøsertifiseringen

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Først i verden

Den svenske bedriften Ballast Syd har som den første virksomhet i verden, fått sertifisert sitt eget arbeidsmiljø.

Selskapet driver innenfor tung industri med produksjon av asfalt, betong og steinknusing, fordelt på 24 fabrikker og 200 ansatte i Syd-Sverige. Arbeidsmiljøproblemene ved virksomhetene er som i industribedrifter flest med mye støy, støv, røyk og annen luftforurensning som det viktigste.

Ballast Syd hadde allerede sørget for å bli sertifisert etter ISO 9001 og 14001, og dermed var mye av arbeidet med arbeidsmiljøsertifiseringen  gjort, skriver bladet Kvalitet Lederskap og Miljø. I forbindelse med dette sertifiseringsarbeidet var selskapet ekstra oppmerksom på arbeidsmiljøforhold, som ble lagt inn i ledelsessystemet.

Arbeidsmiljøsertifiseringen innebærer blant annet en forbedring i sjekklistene for risikovurdering og raskere takt i arbeidet med rehabilitering. Ansvaret for arbeidsmiljøet er plassert i linjeledelsen. Dermed blir det lettere å drive et jevnlig forbedringsarbeid, og få forståelse for at alle har et ansvar på dette området.

Tiltaket har vært så vellykket at bedriften nå ønsker å gå videre og sertifisere resten av fabrikkene sine også.

Personvern og cookies