Arbeidsmiljøsenterets spydspiss i Rogaland slutter

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Arne Ingar Bottolfsen, som bygde opp Vernelederskolen Offshore, avslutter sitt engasjement i Arbeidsmiljøsenteret etter at datteren og svigersønnen omkom under tsunami-katastrofen i Thailand 2. juledag 2004.

Siden sommeren 1981 har Arne Ingar Bottolfsen vært Arbeidsmiljøsenterets ansikt utad i Rogaland og Agder. – Jeg kom fra forsikringsbransjen, men hadde hatt dårlig rygg en stund. At det ble Arbeidsmiljøsenteret da jeg skulle ha ny jobb var litt tilfeldig, men det passet godt med interessene mine, sier Bottolfsen. Det var tre medarbeidere på rogalandskontoret inntil det ble lagt ned i 2002. Etter den tid har Bottolfsen hatt et frittstående engasjement for Arbeidsmiljøsenteret. Han har jobbet mye med grunnopplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalg, men det som har stått hans hjerte nærmest er nok Vernelederskolen for offshore-sektoren i Haugesund, som han var med på å bygge opp og som han har hatt hovedansvaret for i alle år.

Sikkerhet er viktig
– Jeg har nok vært mest glad i å jobbe offshore. Det er en bransje hvor folk gjerne er lettere å komme inn på, de stiller mer spørsmål og er friskere og sier klart hva de mener. Han synes alt for mange firmaer i dag tenker for mye på økonomi og nedprioriterer sikkerheten, både offshore og på land. Godt kameratskap og alle kontaktene rundt omkring er det han kommer til å savne mest, nå som han slutter. – Arne Bottolfsen har vært Arbeidsmiljøsenterets profil i Rogaland og Agder. Når folk i oljesektoren nevner Arbeidsmiljøsenteret, er det vanligvis Bottolfsen de snakker om. Han har gjort en svært god jobb i alle år, og har vært vår spydspiss i denne sektoren, sier direktør i Arbeidsmiljøsenteret Paul Norberg. Bottolfsen avsluttet sitt engasjement hos Arbeidsmiljøsenteret etter at datteren og svigersønnen omkom under tsunami-katastrofen i Thailand 2. juledag 2004. Nå har Arne og kona overtatt ansvaret for deres tre barn. Vernelederskolen Offshore og kursvirksomheten i Rogaland og Agder opprettholdes, og styres nå fra hovedkontoret i Oslo. For mer informasjon om Vernelederskolen Offshore: Kontakt Opplæringsleder Petter Wildhagen i Arbeidsmiljøsenteret. Tlf. 915 68 321 Arbeidsmiljø nr. 5- 2005

Personvern og cookies