Arbeidsmiljøsenteret samler 40.000 verneombud

(2004)
– Vi tar mål av oss å etablere en lenge savnet møteplass og informasjonskanal for verneombud, sier seniorkonsulent Geir Stave i Arbeidsmiljøsenteret.
– Arbeidsmiljøsenterets konsulenter møter hvert år tusener av verneombud, gjennom kursvirksomhet, konferanser, seminarer og nettverksgrupper. Vi hører ofte verneombud som sier de ønsker seg et treffpunkt. Verneombud ute i arbeidslivet er ofte alene, som eneste talsperson for helse, miljø og sikkerhet i sin avdeling eller i sin bedrift, i motsetning til tillitsvalgte som vanligvis har en ressurssterk fagforening i ryggen. I første omgang ser vi for oss et treffpunkt knyttet til internett. Verneombud skal kunne registrere seg, og få tilgang på diskusjons-/erfaringsforum, spørsmål – svar/tips, nyheter. Det skal ikke koste noe å være med, og Arbeidsmiljøsenteret vil forsøke å drive tjenesten uten bruk av store ressurser.
Ta kontakt
På lengre sikt tenker vi at dette kan bli Norges treffpunkt for alle verneombud. Vi antar at det er om lag 40.000 verneombud i landets ulike virksomheter. Når dette blir et sted man må være med i, kan vi utvikle prosjektet videre, med blant annet faglige seminarer og debatter. Arbeidsmiljøsenteret må etter hvert også vurdere kostnadene i prosjektet, det vil nok melde seg et behov for å få dekket kostnadene. I august vil vi starte et prøveprosjekt, og det er mulig å ta kontakt med Arbeidsmiljøsenteret hvis du er interessert i å være med fra begynnelsen. Den store lanseringen vil skje på årets Arbeidsmiljøkongress 29. september i Bergen. Informasjon vil gå ut til våre medlemmer og kontaktpersoner. Kontaktperson i Arbeidsmiljøsenteret: Geir Stave, geir@arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies