Arbeidsmiljøsenteret omorganiserer

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Etter at to personer i ledergruppa slutter kutter Arbeidsmiljøsenteret antall avdelinger fra fire til tre.
Etter at forlagssjef Gunnar Totland og økonomisjef Torill Dahl sa opp stillingene sine etter jul, begge for å bli selvstendig næringsdrivende, har Arbeidsmiljøsenteret valgt å reorganisere avdelingene på huset. Administrasjonsavdelingen blir nå en del av den nye avdelingen Produktsalg, IKT og økonomi, hvor Eldar Jensvang blir ny leder. – Det har ligget i kortene en stund at vi burde gjøre disse forenklingene. I 2000-2001 nedbemannet vi fra 35 til 17 ansatte uten å gjøre vesentlige endringer i den interne organiseringen. Nå er det en gunstig anledning til å gjøre noen endringer, sier direktør Paul Norberg. – Vi beholder både produkter og tjenestespekteret vårt, men forhåpentligvis vil omorganiseringen gjøre oss noe mer effektive, sier han. Eldar Jensvang gleder seg til utfordringene som ligger i sin nye jobb som avdelingsleder. – Det viktigste for meg nå er å lære mest mulig av de jeg overtar jobben etter, så får jeg tenke på hvilke nye grep jeg vil gjøre i avdelingen etter hvert. Arbeidsmiljø nr. 3- 2005
Personvern og cookies