Arbeidsmiljøsenteret får nye medlemmer

Tekst: Turid Børtnes (2004)
– Dette er en gledelig situasjon for Arbeidsmiljøsenteret, sier styreleder Trine Lise Sundnes. I høst har både Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) og Akademikerne tatt opp som nye medlemmer, og det betyr at alle de store arbeidstakerorganisasjonene nå er medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret.
– Vi har også vært i dialog med tre store arbeidsgiverorganisasjoner med henblikk på utvidelse av partsgrunnlaget også på arbeidsgiversiden. Denne utviklingen betyr at flere av partene i arbeidslivet støtter Arbeidsmiljøsenteret, noe som vil styrke senterets stilling som aktør på HMS-området, sier Trine Lise Sundnes.

Vil ha med flere
Styrelederen håper det kommer flere innmeldelser, hun vil ha med så mange som mulig av de sentrale aktørene i arbeidslivet. – Arbeidsmiljøsenteret har ca. 900 norske virksomheter som medlemmer. Men det er god plass til flere. Det er viktig for enhver organisasjon å drive med medlemsrekruttering. I dette tilfellet er det spesielt viktig når vi tenker på de store utfordringene arbeidslivet står overfor i dag og Arbeidsmiljøsenterets rolle i den forbindelse.

Utvider styret Styret i Arbeidsmiljøsenteret er partssammensatt. De store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representert i tillegg til myndighetene. Begge de to nye medlemsorganisasjonene vil få plass i styret. – Vi er blitt enige om at UHO og Akademikerne som nå er tatt opp som medlemmer, tiltrer Arbeidsmiljøsenterets styrende organer på det første møtet i Representantskapet i 2005, opplyser direktør Paul Norberg. Styret består nå av ni medlemmer. LO avstår fra en av sine plasser til UHO for at styret ikke skal bli for stort, men fortsatt kunne fungere som et forretningsstyre. Akademikerne får den plassen som det nedlagte AF hadde i senterets vedtekter. Representantskapet er Arbeidsmiljøsenterets øverste styrende organ, i forbindelse med innmeldingen av de to nye medlemsorganisasjonene vil antall representanter bli utvidet fra 19 til 22.

Betydelig tilvekst
UHO er landets nest største hovedorganisasjon med nærmere 235.000 medlemmer. Organisasjonen, som ble stiftet i 2001, består av sju forskjellige fagorganisasjoner innenfor undervisning, helsevesen, politi og universitets- og høyskoleutdannede. Akademikerne organiserer akademiske arbeidskraft fordelt på 15 forskjellige fagorganisasjoner med til sammen ca 133.000 medlemmer. Arbeidsmiljøsenteret som har både organisasjoner, konserner, bedrifter, offentlige virksomheter og en rekke foretak innen HMS-arbeidet som medlemmer, er en partsnøytral organisasjon. De styrende organer er sammensatt av representanter for partene i arbeidslivet samt myndighetene. Landsorganisasjonen (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Kommunenes Sentralforbund (KS) og Arbeids- og sosialdepartementet gjennom Arbeidstilsynet (DAT) er alle representert i styret og representantskapet.

Personvern og cookies