Arbeidsmiljøsenteret deltar i Bondeviks mobbekampanje

Tekst: Turid Børtnes (2004)
1. juni går avsparket for statsminister Kjell Magne Bondeviks kampanje mot mobbing på arbeidsplassen. Da holdes det en større konferanse i regjeringens egne lokaler med representanter for partene i arbeidslivet, regjeringen og fagfolk på dette området. Blant annet skal seniorkonsulent Anne-Grete Skofterød fra Arbeidsmiljøsenteret delta. Kampanjen fortsetter videre til høsten.

Anne-Grete Skofterød har gjennom sitt arbeid bred praktisk erfaring med hvilke strategier som er vellykket for å stoppe mobbing på forskjellige arbeidsplasser. Blant annet har hun jobbet med en gruppe renovasjonsarbeidere i Stavanger kommune, dette har NRK også laget et eget TV-program om. Kampanjen for å forebygge og stoppe mobbing i arbeidslivet kommer til å arbeide videre med en nasjonal plan mot mobbing. Dette arbeidet inngår som en del av IA-prosjektet og vil konsentrere seg om forebygging og håndtering av mobbing.

Praktiske tiltak
Det er distriktsleder Hanne Luthen i Arbeidstilsynet 1. distrikt som skal lede konferansen. Hun har også fått ansvaret for å følge opp kampanjen videre. – Statsministeren har sagt tydelig fra at han ønsker at det tas et krafttak mot mobbing i arbeidslivet. Dette har arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene sluttet seg til. Vi er nå kommet til det stadium da vi vil gjøre noe annet enn å snakke, nå gjelder det å komme i gang med praktiske tiltak. Vi tror at den planlagte konferansen vil hjelpe oss med det, sier en engasjert Hanne Luthen. I tillegg til statsminister Kjell Magne Bondevik kommer arbeids- og administrasjonsminister Morten A. Meyer til å delta på konferansen. Det samme vil lederne i de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene gjøre.

Konflikt; ja – mobbing; nei
Psykolog Ståle Einarsen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen skal snakke om myter og fakta når det gjelder mobbing og konflikter i dagens arbeidsliv. Einarsen mener at vi må være mer åpne for at konflikter kan oppstå på arbeidsplassene, det er ikke noe unormalt. Men vi må lære hvordan vi kan forhindre at en konflikt ender som en alvorlig mobbesituasjon. En annen nestor i norsk arbeidsmiljøforskning, professor Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet skal ikke bare snakke om mobbing, men også om hva som hemmer og hva som fremmer godt arbeidsmiljø og arbeidsglede.

Mangler kunnskap
Anne-Grete Skofterød vil fortelle om sine erfaringer med praktiske strategier som virker når konflikter forsurer arbeidsmiljøet så mye at det blir en mobbesituasjon. – Nå må arbeidslivet selv gripe fatt i ballen og gjøre noe, sier Luthen. Hun tror på å alminneliggjøre problematikken og ta noen praktiske grep. Aktørene i arbeidslivet må få noen redskaper som de kan bruke i egen virksomhet. Konflikter trenger ikke å være farlige, men arbeidslivet mangler kunnskap om hvordan de skal takles for å forhindre at de utvikler seg til noe mer og låses fast.

Personvern og cookies