Arbeidsmiljøprisen til professor og praktiker

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
Arbeidsmiljøprisen 2005 er denne gangen tildelt to kandidater; professor Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet/Høgskolen i Vestfold er en nestor innen arbeidslivsforskning i og utenfor Norge, og avdelingssjef Eli Hansen, Sykehuset i Vestfold som med en utradisjonell lederstil har oppnådd et svært godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen sin.
Dette er to ganske forskjellige prisvinnere som hver på sin måte har skapt forutsetninger for gode arbeidsforhold i norsk arbeidsliv. Den ene, Bjørg Aase Sørensen har gjennom mange år drevet et systematisk og nyskapende forskningsarbeid som gir mulighet for aktiv handling på arbeidsmiljøområdet. Hennes gode formidlingsevne har også gjort henne til en populær foredragsholder. Eli Hansen har gjennom en positiv lederstil med fokus på trivselstiltak og humor, i tillegg til målrettet bruk av tradisjonelt HMS-arbeid og vekt på kompetanseheving, oppnådd svært gode resultater både når det gjelder arbeidsmiljø og en effektiv drift av sykehusavdelingen hun har ledet. Det er Arbeidsmiljøsenteret og If skadeforsikring som står for tildelingen. Selve prisoverrekkelsen ble foretatt av direktør Olav Breen i If skadeforsikring på Sykehuset i Vestfold (SiV) i Tønsberg i forbindelse med en stor HMS-konferanse som sykehuset arrangerte. Arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for et bedre arbeidsmiljø. I tillegg skal prisvinnerens arbeid ha allmenn interesse og en overføringsverdi slik at andre virksomheter også kan dra nytte av arbeidet som er gjort. Arbeidsmiljø – nr.7 – 2005
Personvern og cookies